Els Superminiforts

Descobreix els Superminiforts i el País de la Bonança a:
“Els Superminiforts”

Acompanya els Superminiforts en la seva primera missió a:
“Els Superminiforts i l’Essència de la Inspiració”

No et perdis les noves peripècies dels Superminiforts!
“Els Superminiforts i els Encants Tropicals”

Vine al País dels Castells i les Infusions de la mà dels Superminiforts!
“Els Superminiforts i la Paciència del Príncep de Plump”

Nou episodi de les aventures dels Superminiforts!
“Els Superminiforts i la Transportabilitat de l’Aprenentatge”

Contes Minúsculs / Tiny Tales

Un conte molt petitet petitet ple d’Amor.
El Conte de l’Origen de la Vida

De la tristesa i l’alegria.
Un Conte a París

A very tiny tiny tale full of Love.
The Story of the Origin of Life

About sadness and joy.
A Tale in Paris

Coneix Els Superminiforts

Coneix els Superminiforts

Descripció de la sèrie (i filosofia)

Els Superminiforts són bones maneres, vocabulari i coneixements. Són tot això presentat amb una estètica atractiva. Es tracta de llibres que trenquen i descol·loquen. Fets a capes, moltes capes. De molt diversa lectura i nivells de comprensió. Per a destinataris tant petits com grans. Se’n pot gaudir només contemplant-ne les imatges, fent una lectura a soles o en família, de principi a fi, o fixant-se exclusivament en la part didàctica i els coneixements pràctics que incorporen.

Si se’n vol treure tot el suc, no són llibres fàcils ni pretenen ser-ho. Estan fets per pensar, per no entendre-ho tot a la primera. Per preguntar i aprendre. Per aprendre i preguntar.

Són llibres creats perquè durin tota la vida, per anar descobrint informacions i detalls infinits a mesura que es revisiten. Per tant, no són llibres tan sols per a nens ni es poden classificar segons la catalogació tradicional per edat o per gènere literari.

El Superminiforts són imperibles i per a tothom.

Comprar Online

Comprar online

Compra online a la nostra botiga.

Comprant a LINK WORLDWIDE BOOKS, rebràs els llibres signats.

Comprar online